Spotrebný materiál

ERVA SYSTEM spol. s r. o. ponúka komplexné riešenia v oblasti monolitických betónov. To znamená široký sortiment spotrebného materiálu: termokoše, prvky na odhlučnenie schodísk, šmykové výstuže, vylamovacie dielce, dištančné prvky, papierové debnenia stĺpov, matrice na pohľadový betón alebo stavebné PE fólie.

 • Izolačné prvky

  Izolačné prvky slúžia na prerušenie tepelných mostov medzi vonkajšími a vnútornými časťami konštrukcie a na odizolovanie kročajového hluku schodísk od obytných a pracovných priestorov pri tehlových alebo betónových múroch.

 • Výstuže betónu

  Šmykové lišty sa používajú ako výstuž proti pretlačeniu stĺpov do monolitickej stropnej dosky. Šmykové tŕne je vhodné použiť v miestach, kde je potrebné preniesť priečne sily cez stavebné škáry. Vylamovacie stavebné dielce sa používajú na dodatočné pripojenie konštrukčného prvku k vopred zhotovenej stavebnej konštrukcii.

 • Dištančné prvky

  Najčastejšie používanými prvkami do monolitických betónov sú dištančné prvky rôznych tvarov z betónu, dreva, plastu alebo kovu. Sú nevyhnutné pre každú betónovú konštrukciu a slúžia na riešenie mnohých dôležitých detailov.

 • Debnenia a fólie

  Papierové debnenia sa používajú na efektívnu výstavbu kruhových a hranatých stĺpov rôznych rozmerov. Texturovaný povrch betónu sa rieši pomocou debniacich matríc. Súčasťou sortimentu spoločnosti sú fólie a debniace pomôcky.

Chcete sa nás spýtať?